Menu
Guirado
Guirado

D’Avinyó

Conceptualment, tots els elements giren entorn de la naturalesa del client: la importància de l’origen i la tradició combinats amb la innovació i la qualitat. És per això que el nom del grup va canviar de Grup Roma a D’Avinyó. L’apòstrof en transmet vinculació amb el seu territori i la tradició i qualitat que això porta amb si.

El respecte per l’origen, l’entorn i la tradició, combinats amb una gran inversió en innovació i sostenibilitat, es tradueixen en un producte de qualitat que posa el consumidor al centre; i, al mateix temps, fomenta un consum responsable. El grup, a més, inclou granges, escorxador, plantes de processat i transport. És per això que vam redefinir-ne el posicionament com a grup i com a marca a la vegada.

Guirado

El llenguatge gràfic combina dues tipografies: la Founders, una grotesca de pal sec, hereva dels rètols d’inicis del segle XX; i la Domaine, una romana condensada, que aporta distinció i qualitat.

La web és un retrat de l’univers de D’Avinyó: la història, el producte, la família i els valors. El tractament tipogràfic, el to dels continguts i el protagonisme de la imatge fan que l’experiència de l’usuari sigui còmoda i intuïtiva.
Mira la web del projecte.

Guirado